Utläggning TSFR-kablar

UTLÄGGNING AV TSFR-KABLAR

fsid5_2Levereras dubbelspolade med don.

  • Fäst upp anslutningsdonet så att skarven mellan kall- och varmkabel kommer att ligga i betongen.
  • Rulla ut och glesa isär kabeln till önskat c/c-avstånd.
  • Fäst noggrannt kabeln till armeringen med plastad najtråd, tejp eller buntband.
  • Korsa inte kabeln, slingan får inte på något ställe ligga med c/c mindre än 6 cm
  • Anslut slingorna till anslutningsbasen och koppla till ström ett ögonblick för kontroll av slingor.
  • Gjutning

För att inte skada kabeln och därigenom äventyra resultatet är det viktigt att man är aktsam om kabeln när betongen läggs, dvs att man inte trampar på eller nöter av den med vibratorer eller andra verktyg.

Inkoppling av TSFR-kablarna

  • Anslut varje slinga till TSFR-boxarna.
  • Anslut TSFR-boxarna till byggcentralen.
  • Täckning pålägges.
  • Värmen skall vara tillslagen under hela härdningstiden.

Uttorkning

Värmeslingorna återanslutes enkelt till fördelningslådorna då det är dags för uttorkning. Detta ger en effektiv värme inifrån betongvalvet, över hela ytan, vilket snabbt och effektivt driver ut fukten.

Spänningsmatning

Spänningsmatningen sker lämpligen från våra fördelningslådor TSF*/TSFR som är försedda med intagsdon, och anslutningsdon för tre värmeslingor.

Fördelningslådorna finns i två olika utföranden med eller utan termostat.

Typ Bestyckning Art.nr
TSFR-U Driftsindikering 89 871 15
TSFR-M Driftsindikering, termostat 89 871 16