Invändig förläggning

INVÄNDIG FÖRLÄGGNING

esid4_4Kabeln monteras inne i röret i direktkontakt med mediet.

Ett enkelt sätt att frostskydda befintliga och redan isolerade rörledningar och vid nyanläggning är att förlägga värmekabel inne i rören.

Fördelen med denna metod är att kabeln kommer i direktkontakt med mediet som ska värmas, vilket ger snabb upptining och lägre driftskostnad, då man klarar svårare förutsättningar med lägre effekt.

För att fästa upp kabeln på röret rekommenderas att använda glasvävstejp då den är värmebeständig och samtidigt skonsam mot kabeln.

Om effektbehovet per meter rörledning överensstämmer eller är något lägre än värmekabelns effekt per meter lägges kabeln ut på röret och fästes upp, lämpligen med glasvävstejp, tvärs röret med c/c-avstånd 250-350 mm.

Om effektbehovet per meter rörledning är större än värmekabelns effekt per meter gör man en så kallad spiralisering.

Exempel:

Effektbehov 15 W/m rörledning, värmekabel 10 W/m.

Om 1.5 m värmekabel förlägges på 1 m rörledning så erhåller man 15 W/m rörledning.