Installation

Förläggning: Värmekabeln förlagd i sandbädd direkt under icke frostskjutande skikt eliminerar risken för tjälskjutning och andra typer av frostskador.

Mönster-1
Enkel förläggning. Anslutningsledningen fixeras vid plattans ena kant, kabeln rullas ut med det i tabellen hämtade c/c-avståndet. När kabeln är slut börjar man om med en ny från kanten osv.

Mönster-2
Förläggning med tre parallella slingor matade med en trefasgrupp. Detta ger fördelen att om en fas faller bort kvarstår en viss effekt över hela ytan.

Mönster-3
Förläggning med förstärkt värme under kantbalk.

fsid9_1