Väggform TSV

ELUPPVÄRMD VÄGGFORM – TYP TSV

fsid7_1Eluppvärmda väggformar – ett steg mot förenkling och rationalisering inom byggnadsindustrin.

Formerna är försedda med fast monterade värmekabelslingor. Värmeslingorna utgör en spärr för värmetransport från formen, vilket gör att betongens egenvärme behålls innanför formen och härdningen kan ske snabb och effektivt.

Önskat antal väggformer sammankopplas till ett elektriskt system med hjälp av fördelningslådor.

Fördelningslådorna innehåller driftsindikering och jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren garanterar personsäkerheten.

Med eluppvärmd väggform kan härdningstiden förkortas med mellan 30-60% beroende av yttre förhållanden, såsom vind och temperatur. Formparken kan utnyttjas effektivt och man kan därmed arbeta med ett mindre antal väggformar.

Systemet är väl beprövat i bl.a. Finland och sedan 1988 även i Sverige med mycket goda erfarenheter

Väggform TSV är anpassad till all förekommande formsättning. Den tillverkas i 2,5 m höga och 1 m breda formmoduler i 4 mm stålplåt alternativt 4 mm plywood med vertikala U-profiler. Formerna ihopmonteras med horisontella U-balkar till önskad längd, från 1 till 6 m längd.

Genom att bygga upp formerna av 1 m breda element är det mycket enkelt att ersätta eventuellt skadade delar under byggnadstiden.

Tack vare de horisontella balkarna förblir formarna raka även efter många gjutningar.

Den vertikala uppstyvningen av formen sker med formbalkar monterade med c/c 1 .0 m.

Väggform TEV är konstruerad så att aning sker med distansjärn i överkant och med dokstag 650 mm från formens underkant.

För snabbt och enkelt formsättningsarbete finns standardiserade och lätt monterade detaljer såsom konsoler, formstöd, distansjärn, ändavstängarjärn, formlås, säkerhetskäffing och dokastag.