Vägg-/Pelarform

TILLSATSVÄRME FÖR VÄGG- OCH PELARFORM

fsid6_3Värmaren består av en kopplingsdosa bestyckad med jordfelsbrytare (ett krav även vid tillfälliga installationer), signallampa, matarkablar med stickpropp (10 A) samt som standard 4 st värmekablar om vardera 3 meter (90 Watt).

Värmekablarna kan på begäran erhållas i andra längder.

Metod: Erforderligt antal VP-20 rör gjutes in i betongen.

OBS! Rören måste pluggas i båda ändarna vid gjutningen så att inte betong kan tränga in.

Värmekablarna nedföres i rören och värmaren anslutes till nätspänningen (230 V).

När härdningen är klar monteras värmaren bort och lägges undan för att användas vid nästa gjutning.

Då värmaren kan återanvändas gång efter gång lämpar den sig väl som förrådsartikel vilket även medför låga omkostnader.

Driftskostnad: Vid ett energipris av 35 öre/kWh förbrukar en standardvärmare energi till en kostnad av 3:–/dygn.

Effektbehov – Pelare: En standardvärmare täcker effektbehovet för en normalpelare.

Väggar Norra Sverige Södra Sverige
Effekt
W/m²
c/c
cm
Effekt
W/m²
c/c
cm
Formkonstruktion
Plyfa (12mm) + 50mm cellplast 100 30 75 40
Stål + 50mm cellplast 150 20 100 30
Stål med dålig isolering
Plyfa (12mm) oisolerad 200 15 150 20
Stål oisolerad 200 15

Vägg-/Pelarvärmare

Beteckning Spänning Effekt Best.nr
Vägg-/Pelarvärmare 230V 4 x 90 W 89 870 25