TSFR-Slingor

TILLSATSVÄRME I VALV OCH GRUNDPLATTOR

fsid4_1Härdning

Med värmekabel förlagd direkt i betongen elimineras eventuella skador och tidsfördröjningar p g a låga utomhustemperaturer.

Betongen härdar jämnt och snabbt, formarna kan rivas efter ett dygn och målningsarbeten kan påbörjas betydligt tidigare.

Genom att mäta temperaturen i betongen och styra effekten till värmekabeln kan härdningsprocessen kontrolleras så att bästa hållfasthet erhålles.

Med låg driftskostnad och enkel förläggning blir detta en synnerligen effektiv besparing och god försäkring mot vinterns inverkan på såväl konstruktionens hållfasthet som byggtiden. En försäkring väl värt sitt pris.

Uttorkning, varmhållning

Värmekablarna kan efter gjutningen användas som värmekälla för att få snabb uttorkning, samt varmhållning av bygget.

Standardslingor

tsfminiVärmekabelslingorna är tillverkade av en kabel (TSF) konstruerad för detta ändamål och levereras i två olika standardlängder, 40 resp 95 meter.

Slingorna levereras dubbelspolade med anslutningsdon (CEE) monterade.

Längd Kabeltyp Effekt Spänning Best.nr.
45 m TSFR 0.82 1435W 230V 89 871 11 med inbyggd återledare
95 m TSF 0.18 3100W  230V 89 871 12 utan inbyggd återledare
95 m TSFR 0.18 3100 W  230V 89 871 13R med inbyggd återledare

Ur tabellen nedan kan man lätt utläsa hur stor yta varje slinga täcker vid önskad yteffekt (Watt/m²) .

Därefter räknar man ut hur många slingor det går åt.

Normaleffekt är 120 watt/m².

Önskad effekt c/c-avstånd (cm) Täckt yta (m²)
W/m² 40 m 95 m 40 m 95 m
150 20 21 8 20
120 25 26 10 25
90 32  35 13 33
75 40 42 16 40