Grundplatta

GRUNDPLATTA

fsid8_1Frostskydd av grundplattor:

Skador på grundplattor orsakade av tjälbildning i underliggande mark kan enkelt elimineras genom att man i schaktbotten lägger ut värmekabel.

Värmekabeln kommer då att fungera som spärr mot nedträngande kyla.

Den kan dock ej användas för upptining av redan frusen mark då den dimensionerade effekten per m2 är för låg för detta.

Anläggningen kan på grund av sin låga energiförbrukning i de flesta fall vara igång kontinuerligt, men kan också styras av termostat vars givare placeras strax ovanför det skikt där värmekabeln är utlagd.

Velox TSFR-slingor är tillverkade av en mjuk och smidig PVC som gör den lätthanterlig även vid låga temperaturer.

Velox TSFR-slingor anslutes endast i en ända och rullas ut tills kabeln är slut. Standardslingorna finns i tre längder anpassade med hänsyn till säkringsstorlekar. Slingorna är försedda med 2 meter kallkabel.

fsid8_2Velox TSFR-slingor:

Längd Kabel Spänning Effekt Bestnr
(m) (Ohm/m) (V) W.tot W/m
130 0.18 230 2200 17 89 872 21
220 0.18 400 4040 17 89 872 23

Viktigt

Kabeln får ej komma i beröring med isoleringsmaterial tex cellplast, mineralull eller liknande, den skall därför alltid täckas med minst 10 cm sand.

Plaströr, elledningar och liknande skall också skyddas från att komma i kontakt med värmekabeln.

Effektbehov: Behovet varierar beroende på förläggningsdjup.

Ju djupare kabeln ligger desto lägre är effektbehovet.

Förläggningsdjup
(cm)
Effektbehov
(W/m²)
c/c-avstånd
(cm)
Min 15 35 60
15 – 20 30 70
20 – 30 25 80
30 – 60 22 90
60 – 80 20 100
80 – 100 17 120

Kabelåtgång genom formel: Area (m²) x 100 / c/c (cm) = Kabellängd m

En grund förläggning kan kompenseras med ett lager markisolering.

Exempel: 15 cm förläggningsdjup täckt med 5 cm markisolering ger effektbehovet 25 W/m².