Betonghärdning

BETONGHÄRDNING

fsid3_2Byggprocessen är hårt styrd av tidsplaner, formrivningstiden bestäms redan på byggets planeringsstadium, oftast utan hänsyn till temperaturens inverkan på härdningstiden.

Av ekonomiska skäl är formrivningstiden kort och nödvändig att hålla, för att inte onödiga förseningar i tidsplanen ska uppstå.

Vägg- och pelarformar rivs normalt dagen efter gjutningen, dvs i praktiken efter 15 – 20 timmar. Formrivningstiden för bärlag är längre och varierar beroende av byggnadstyp, formsystem mm från någon dag till någon vecka.

Avgörande för formrivningstiden är betongens hållfasthet – inte dess ålder. För tillräcklig formrivningshållfasthet inom tidsplanens ram krävs ofta extra åtgärder såsom betong med påskyndad hållfasthetstillväxt, tillsatsvärme eller isolering.

Vintergjutning

Vid all betonggjutning vintertid finns behov av att kunna bestämma betongens mognadsutveckling för att:

  • undvika hållfasthetsnedsättningar orsakade av tidig frysning.
  • avgöra när tillräckligt hög hållfasthet har uppnåtts för att formen ska kunna rivas. Man har då ur produktionssynpunkt möjlighet att anpassa cykeltiderna så att formparken kan utnyttjas rationellt.

Betongens härdning – En temperaturfråga

Betongens temperatur den närmaste tiden efter gjutningen påverkar härdningshastigheten på ett avgörande sätt.

En hög betongtemperatur ger snabb härdning och en låg betongtemperatur ger följaktligen en långsammare härdning.

En enkel och tillförlitlig metod för att hålla hög betongtemperatur även vintertid och därmed få en snabb härdning och kort formrivningstid är att tillföra värme med hjälp av värmekablar. Värmekablar i betongen i kombination med täckning garanterar härdning inom utsatt tid.

Som regel är betongtäckning nödvändig för att inte någon del av betongen skall få skador p g a tidig frysning. Frysning av ung betong leder till att härdningen avstannar och att man erhåller försämrad hållfasthet. En för tidig frysning kan t o m medföra att en betongkonstruktion rasar ihop.