Byggplatssystem

fsid4_1VÄRMEKABLAR PÅ BYGGET

Värmekablar förekommer i en mängd olika sammanhang på ett byggarbetsplats.

Den gemensamma nämnaren för dessa användningsområden är att underlätta och göra byggnation möjlig vid de låga temperaturer som förekommer i vårt nordiska klimat.

Exempel på användningsområden

Betonghärdning i grundplattor, valv, pelare och väggar: För säker och sommarsnabb betonghärdning vid låga temperaturer.

Frostskydd av grundplattor: Eliminerar risken för skador på grundplattor orsakade av tjälbildning i underliggande mark.

Värmemattor: Tillsatsvärme där det behövs.

Frysskydd av VA-ledningar: För frysskydd av vattenledningar till byggbodar och andra tillfälliga VA-installationer.

Värmekabelteknik såväl utvecklar som tillverkar produkter för alla förekommande värmekabeltillämpningar.

Värmekabelteknik har lång erfarenhet av värmekabeltillämpning och är väl införstådda med de speciella vinterproblem som kan förekomma på en byggarbetsplats.

Värmekabelteknik är därför en pålitlig och kunnig samarbetspartner när det gäller vinterbygge.