Contact information

Hällingsjövägen 15, S-438 96 HÄLLINGSJÖ – Telephone: +46-301-418 50 ♣ Södra Hedensbyn 43, S-931 91 SKELLEFTEÅ, Tel: +46-910-710 162
Fax: +46-301-418 70 ||| @mail: info@vkts.se ||| www.värmekabelteknik.se